Firma > Środowisko
Nasi pracownicy i partnerzy w biznesie są dla nas najważniejsi
Jako jeden z największych Producentów sztucznej trawy na świecie przewodzimy w technologii sztucznej trawy
Znaczne poparcie dla organizacji charytatywnych I lokalnych społeczności na całym świecie.
Ciągłe inwestowanie w utrzymanie produktów I praktyk prowadzenia biznesu przyjaznych dla środowiska

Srodowisko

Preserving our planet
W Act Global, jesteśmy oddani, aby utrzymać naszą planetę zdrową. Ciągle inwestujemy w produkty przyjazne dla środowiska i zapewniamy wsparcie dla Conservation International i innych, różnych organizacji środowiskowych. Wszystkie surowce dla produktów Act Global są dobierane w odpowiedzialny sposób, a nasza trawa jest wolna od ołowiu i innych szkodliwych materiałów..

OSZCZĘDZAJ H2O PRZY SZTUCZNEJ TRAWIE

Globalne zasoby wody się kurczą, a lokalne społeczności na całym świecie doświadczają szeregu wyzwań w utrzymaniu zdrowej wody.
  • Każdy metr kwadratowy naturalnej trawy zamieniony na sztuczną trawę daje oszczędność 208 litrów wody na m2 na rok
  • Sztuczna trawa zaoszczędzi od 11.36 mld do 22,71 mld litrów wody na rok
  • Jedno pełnowymiarowe boisko zaoszczędza 1,892,705 do 3,785,411 litrów wody każdego roku


MAKSYMALIZACJA WYKORZYSTANIA TERENU

Sztuczna trawa promuje efektywniejsze wykorzystanie terenu niż jest to w przypadku naturalnej trawy – można osiągnąć więcej przy tej samej powierzchni. Trawa naturalna może stać się niepożądana ze względu na nadmierne zużycie wody czy w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Podczas, gdy sztuczna trawa umożliwia całoroczne wykorzystanie, możliwość gry w każdych warunkach bez konieczności przestojów potrzebnych dla trawy naturalnej. Nasze produkty z serii LiteEarth zapewniają zadawalające wizualnie i funkcjonalnie rozwiązanie to przykrywania wysypisk śmieci, składowisk popiołu węgielnego i inne podobne składowiska.Eliminuje

ZANIECZYSZCZENIE WYNIKAJĄCE ZKONSERWACJI
I STOSOOWANIA PESTYCYDÓW

Stosowanie sprzętu, który zanieczyszcza powietrze, pestycydów, nawozów jest powszechną praktyką w gospodarstwa domowych i wśród firm. Wszyscy starają się utrzymać naturalną trawę zieloną. Poprzez zastosowanie sztucznej trawy dla trawników, jako trawę dekoracyjną czy dla sportu, możemy zatrzymać rosnącą ilość środków zanieczyszczających nasze środowisko. Tak naprawdę organizacja Synthetic Turf Council szacuje, że całkowita ilość sztucznej trawy zainstalowanej w Ameryce Północnej oszczędza mld funtów pestycydów i nawozów.
OBAWY ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM
Badania wiążą stosowany do naturalnej trawy pestycydy, że mogą być rakotwórcze, schorzenia u ptaków, różne zaburzenia wątroby lub uszkodzenia nerek
ZATRUCIE WODY
Toksyczne pestycydy i nawozy są główną przyczyną zanieczyszczenia wody, co prowadzi później do nadmiernego powstawania alg, co na końcu obniża zawartość tlenu i szkodzi faunie i florze.
JUŻ NIGDY WIĘCEJ KOSIAREK DO TRAWY
Agencja Rządowa donosi, że standardowe kosiarki emitują na godzinę tyle zanieczyszczenia co 11 aut, a kosiarki większego typu emitują odpowiednik nawet 34 aut. Stosowanie sztucznej trawy pomaga zredukować ilość takich emisji.