Firma > Zasięg
Nasi pracownicy i partnerzy w biznesie są dla nas najważniejsi
Jako jeden z największych Producentów sztucznej trawy na świecie przewodzimy w technologii sztucznej trawy
Znaczne poparcie dla organizacji charytatywnych I lokalnych społeczności na całym świecie.
Ciągłe inwestowanie w utrzymanie produktów I praktyk prowadzenia biznesu przyjaznych dla środowiska

Globalny Zasięg

Give More
Act Global continues to lend support to charitable and world aid organizations around the world. Whether it is donating time to a local shelter, or contributing to natural disaster relief efforts, we believe that it is our responsibility and privilege as a company to give back.

GLOBAL COMPACT

Z dumą potwierdzamy nasze partnerstwo w organizacji United Nations Global Compact . UN Global Compact jest inicjatywą dla biznesu, która określa 10 zasad prowadzenia biznesu w obszarach praw człowieka, pracy, naturalnego środowiska I działań antykorupcyjnych
The United Nations Global Compact website >

WORLD VISION

World Vision jest chrześćjańską organizacją humanitarną oddaną pomocy dzieciom, rodzinom I ich społecznościom. Organizacja próbuje wykorzystać ich potencjał, aby zniwleować skutki biedy I niesprawiedliwości. .
The World Vision website >

CARE

CARE jest humanitarną organizacją zwalczającą globalną biedę. W centrum uwagi są kobiety, a prace mają na celu poprawę podstawowej edukacji, zapobieganie HIV, poprawę dostępu do czystej wody i sanitariatów, poszerzenie ekonomicznych szans, a także ochrona naturalnych zasobów. CARE zajmuje się także dostarczaniem pomocy ofiarom wojny i katastrof naturalnych.
The CARE website >

CONSERVATION INTERNATIONAL

Conservation International wierzy, że dziedzictwo naturalne Ziemi musi być utzymane jeżeli przyszłe pokolenia mają przetrwać duchowo, kulturowo i gospodarczo. Misją organizacji jest zachowanie dziedictwa ziemi oraz zademonstrowanie, że społeczeństwa są w stanie żyć w harmonii z naturą.
The Conservation International website >